Chaque nom de pays et de territoire en chinois

Combien de pays et territoires pouvez-vous actuellement nommer en chinois ? C'est notre objectif d'augmenter ce chiffre! À cette fin, nous avons compilé une liste complète de 244 noms de pays et de territoires en chinois pour votre plaisir d'apprentissage.

carte du monde avec des drapeaux de pays sur chaque pays

Noms de pays et de territoires en chinois

Voici une liste complète des traductions de l'anglais vers le chinois pour les pays et territoires du monde.

Cliquez sur un pays Pinyin pour entendre la prononciation.

EnglishCharactersPīnyīn
Afghanistan阿富汗Āfùhàn
Albania阿尔巴尼亚Ā'ěrbāníyǎ
Algeria阿尔及利亚Ā'ěrjílìyà
American Samoa美属萨摩亚Měishǔ Sàmóyǎ
Andorra安道尔Āndào'ěr
Angola安哥拉Āngēlā
Anguilla安圭拉岛Ānguīlā Dǎo
Antarctica南极洲Nánjízhōu
Antigua and Barbuda安提瓜和巴布达Āntíguā hé Bābùdá
Argentina阿根廷Āgēntíng
Armenia亚美尼亚Yàměiníyà
Aruba阿鲁巴岛Ālǔbā Dǎo
Australia澳大利亚Àodàlìyà
Austria奥地利Àodìlì
Azerbaijan阿塞拜疆Āsàibàijiāng
Bahamas, The巴哈马Bāhāmǎ
Bahrain巴林Bālín
Bangladesh孟加拉国Mèngjiālāguó
Barbados巴巴多斯Bābāduōsī
Belarus白俄罗斯Bái'èluósī
Belgium比利时Bǐlìshí
Belize伯利兹Bólìzī
Benin贝宁Bèiníng
Bermuda百慕大Bǎimùdà
Bhutan不丹Bùdān
Bolivia玻利维亚Bōlìwéiyà
Bosnia and Herzegovina波斯尼亚和黑塞哥维那Bōsīníyà hé Hēisāigēwéinà
Botswana博茨瓦纳Bócíwǎnà
Brazil巴西Bāxī
British Indian Ocean Territory英属印度洋领地Yīngshǔ Yìndùyáng Lǐngdì
British Virgin Islands英属维尔京群岛Yīngshǔ Wéi'ěrjīng Qúndǎo
Brunei文莱Wénlái
Bulgaria保加利亚Bǎojiālìyà
Burkina Faso布基纳法索Bùjīnàfǎsuǒ
Burma缅甸Miǎndiàn
Burundi布隆迪Bùlóngdí
Cambodia柬埔寨Jiǎnpǔzhài
Cameroon喀麦隆Kāmàilóng
Canada加拿大 Jiānádà
Cape Verde佛得角Fódéjiǎo
Cayman Islands开曼群岛Kāimàn Qúndǎo
Central African Republic中非共和国Zhōng Fēi Gònghéguó
Chad乍得Zhàdé
Chile智利Zhìlì
China中国Zhōngguó
Christmas Island圣诞岛Shèngdàn Dǎo
Clipperton Island克利珀顿岛Kèlìpòdùn Dǎo
Cocos (Keeling) Islands科科斯(基林)群岛Kēkēsī (Jīlín) Qúndǎo
Colombia哥伦比亚Gēlúnbǐyà
Comoros科摩罗Kēmóluó
Congo, Democratic Republic of the刚果民主共和国Gāngguǒ Mínzhǔ Gònghéguó
Congo, Republic of the刚果共和国Gāngguǒ Gònghéguó
Cook Islands库克群岛Kùkè Qúndǎo
Coral Sea Islands珊瑚海群岛Shānhúhǎi Qúndǎo
Costa Rica哥斯达黎加Gēsīdálíjiā
Cote d'Ivoire科特迪瓦Kētèdíwǎ
Croatia克罗地亚Kèluódìyà
Cuba古巴Gǔbā
Cyprus塞浦路斯Sàipǔlùsī
Czech Republic捷克共和国Jiékè Gònghéguó
Denmark丹麦Dānmài
Djibouti吉布地Jíbùtì
Dominica多米尼克Duōmǐníkè
Dominican Republic多明尼加共和国Duōmíngníjiā Gònghéguó
Ecuador厄瓜多尔Èguāduō'ěr
Egypt埃及Āijí
El Salvador萨尔瓦多Sà'ěrwǎduō
Equatorial Guinea赤道几内亚Chìdào Jǐnèiyà
Eritrea厄立特里亚Èlìtèlǐyà
Estonia爱沙尼亚Àishāníyà
Ethiopia埃塞俄比亚Āisài'ébǐyà
Europa Island欧罗巴岛Ōuluóbā Dǎo
Falkland Islands 福克兰群岛Fúkèlán Qúndǎo
Faroe Islands法罗群岛Fǎluó Qúndǎo
Fiji斐济Fěijì
Finland芬兰Fēnlán
France法国Fǎguó
French Guiana法属圭亚那Fǎshǔ Guīyànà
French Polynesia法属波利尼西亚Fǎshǔ Bōlìníxīyà
Gabon加蓬Jiāpéng
Gambia冈比亚Gāngbǐyà
Georgia乔治亚Qiáozhìyà
Germany德国Déguó
Ghana加纳Jiānà
Gibraltar直布罗陀Zhíbùluótuó
Glorioso Islands格洛里厄斯群岛Géluòlǐ‘èsī Qúndǎo
Greece希腊Xīlà
Greenland格陵兰Gélínglán
Grenada格林纳达Gélínnàdá
Guadeloupe瓜德罗普岛Guādéluópǔ Dǎo
Guam关岛Guāndǎo
Guatemala危地马拉Wēidìmǎlā
Guernsey根西岛Gēnxīdǎo
Guinea几内亚Jǐnèiyà
Guinea-Bissau几内亚比绍Jǐnèiyà-Bǐshào
Guyana圭亚那Guīyǎnà
Haiti海地Hǎidì
Holy See (Vatican City)罗马教廷(梵蒂冈城)Luómǎjiàotíng (Fàndìgāngchéng)
Honduras洪都拉斯Hóngdūlāsī
Hungary匈牙利Xiōngyálì
Iceland冰岛Bīngdǎo
India印度Yìndù
Indonesia印度尼西亚Yìndùníxīyà
Iran伊朗Yīlǎng
Iraq伊拉克Yīlākè
Ireland爱尔兰Ài'ěrlán
Isle of Man马恩岛Mǎ'ēn Dǎo
Israel以色列Yǐsèliè
Italy意大利Yìdàlì
Jamaica牙买加Yámǎijiā
Jan Mayen扬马延岛Yángmǎyán Dǎo
Japan日本Rìběn
Jersey泽西岛Zéxī Dǎo
Jordan约旦Yuēdàn
Juan de Nova Island新胡安岛Xīnhú'ān Dǎo
Kazakhstan哈萨克斯坦Hāsàkèsītǎn
Kenya肯尼亚Kěnníyà
Kiribati基里巴斯Jīlǐbāsī
Kuwait科威特Kēwēitè
Kyrgyzstan吉尔吉斯斯坦Jí'ěrjísīsītǎn
Laos老挝Lǎowō
Latvia拉脱维亚Lātuōwéiyà
Lebanon黎巴嫩Líbānèn
Lesotho莱索托Láisuǒtuō
Liberia利比里亚Lìbǐlǐyà
Libya利比亚Lìbǐyà
Liechtenstein列支敦士登Lièzhīdūnshìdēng
Lithuania立陶宛Lìtáowǎn
Luxembourg卢森堡Lúsēnbǎo
Macedonia马其顿Mǎqídùn
Madagascar马达加斯加Mǎdájiāsījiā
Malawi马拉维Mǎlāwéi
Malaysia马来西亚Mǎláixīyà
Maldives马尔代夫Mǎ'ěrdàifū
Mali马里Mǎlǐ
Malta马耳他Mǎ'ěrtā
Marshall Islands马绍尔群岛Mǎshào'ěr Qúndǎo
Martinique马提尼克岛Mǎtíníkè Dǎo
Mauritania毛里塔尼亚Máolǐtǎníyà
Mauritius毛里求斯Máolǐqiúsī
Mayotte马约特岛Mǎyuētè Dǎo
Mexico墨西哥Mòxīgē
Micronesia, Federated States of密克罗尼西亚联邦Mìkèluóníxīyà Liánbāng
Moldova摩尔多瓦Mó'ěrduōwǎ
Monaco摩纳哥Mónàgē
Mongolia蒙古Měnggǔ
Montserrat蒙特塞拉特Méngtèsāilātè
Morocco摩洛哥Móluògē
Mozambique莫桑比克Mòsāngbǐkè
Namibia纳米比亚Nàmǐbǐyà
Nauru瑙鲁Nǎolǔ
Navassa Island纳瓦萨岛Nàwǎsà Dǎo
Nepal尼泊尔Níbó'ěr
Netherlands荷兰Hélán
Netherlands Antilles荷属安的列斯Héshǔ Āndelièsī
New Caledonia新喀里多尼亚Xīn Kālǐduōníyà
New Zealand新西兰Xīnxīlán
Nicaragua尼加拉瓜Níjiālāguā
Niger尼日尔Nírì'ěr
Nigeria尼日利亚Nírìlìyà
Niue纽埃Niǔ'āi
Norfolk Island诺福克岛Nuòfúkè Dǎo
North Korea朝鲜Cháoxiǎn
Northern Mariana Islands北马里亚纳群岛Běi Mǎlǐyànà Qúndǎo
Norway挪威Nuówēi
Oman阿曼Āmàn
Pakistan巴基斯坦Bājīsītǎn
Palau帕劳Pàláo
Panama巴拿马Bānámǎ
Papua New Guinea巴布亚新几内亚Bābùyà Xīnjǐnèiyà
Paracel Islands西沙群岛Xīshā Qúndǎo
Paraguay巴拉圭Bālāguī
Peru秘鲁Bìlǔ
Philippines菲律宾Fēilǜbīn
Pitcairn Islands皮特凯恩群岛Pítèkǎi'ēn Qúndǎo
Poland波兰Bōlán
Portugal葡萄牙Pútáoyá
Puerto Rico波多黎各Bōduōlígè
Qatar卡塔尔Kǎtǎ'ěr
Reunion留尼汪Liúníwāng
Romania罗马尼亚Luómǎníyà
Russia俄罗斯Éluósī
Rwanda卢旺达Lúwàngdá
Saint Helena圣赫勒拿岛Shèng Hèlèná Dǎo
Saint Kitts and Nevis圣基茨和尼维斯Shèngjīcí hé Níwéisī
Saint Lucia圣卢西亚岛Shènglúxīyà Dǎo
Saint Pierre and Miquelon圣皮埃尔和密克隆群岛Shèng Pí'āi'ěr hé Mìkèlóng Qúndǎo
Saint Vincent and the Grenadines圣文森特和格林纳丁斯Shèngwénsēntè hé Gélínnàdīngsī
Samoa萨摩亚Sàmóyà
San Marino圣马力诺Shèngmǎlìnuò
Sao Tome and Principe圣多美和普林西比Shèngduōměi hé Pǔlínxībǐ
Saudi Arabia沙特阿拉伯Shātè Ālābó
Senegal塞内加尔Sàinèijiā'ěr
Serbia and Montenegro塞尔维亚和黑山Sài'ěrwéiyà hé Hēishān
Seychelles塞舌尔群岛Sàishé'ěr Qúndǎo
Sierra Leone塞拉利昂Sàilālì'áng
Singapore新加坡Xīnjiāpō
Slovakia斯洛伐克Sīluòfákè
Slovenia斯洛文尼亚Sīluòwénníyà
Solomon Islands所罗门群岛Suǒluómén Qúndǎo
Somalia索马里Suǒmǎlǐ
South Africa南非Nánfēi
South Korea韩国Hánguó
Spain西班牙Xībānyá
Spratly Islands南沙群岛Nánshā Qúndǎo
Sri Lanka斯里兰卡Sīlǐlánkǎ
Sudan苏丹Sūdān
Suriname苏里南Sūlǐnán
Svalbard斯瓦尔巴群岛Sīwǎ'ěrbā Qúndǎo
Swaziland斯威士兰Sīwēishìlán
Sweden瑞典Ruìdiǎn
Switzerland瑞士Ruìshì
Syria叙利亚Xùlìyà
Tajikistan塔吉克斯坦Tǎjíkèsītǎn
Tanzania坦桑尼亚Tǎnsāngníyà
Thailand泰国Tàiguó
Timor-Leste东帝汶Dōngdìwèn
Togo多哥Duōgē
Tokelau托克劳Tuōkèláo
Tonga汤加Tāngjiā
Trinidad and Tobago特立尼达和多巴哥Tèlìnídá hé Duōbāgē
Tromelin Island特罗姆兰岛Tèluómǔlán Dǎo
Tunisia突尼斯Túnísī
Turkey土耳其Tǔ'ěrqí
Turkmenistan土库曼斯坦Tǔkùmànsītǎn
Turks and Caicos Islands特克斯和凯科斯群岛Tèkèsī hé Kǎikēsī Qúndǎo
Tuvalu图瓦卢Túwǎlú
Uganda乌干达Wūgāndá
Ukraine乌克兰Wūkèlán
United Arab Emirates阿拉伯联合酋长国Ālābó Liánhé-qiúzhǎngguó
United Kingdom英国Yīngguó
United States of America美国Měiguó
Uruguay乌拉圭Wūlāguī
Uzbekistan乌兹别克斯坦Wūzībiékèsītǎn
Vanuatu瓦努阿图Wǎnǔ'ātú
Venezuela委内瑞拉Wěinèiruìlā
Vietnam越南Yuènán
Virgin Islands维尔京群岛Wéi'ěrjīng Qúndǎo
Wake Island威克岛Wēikè Dǎo
Wallis and Futuna瓦利斯和富图纳群岛Wǎlìsī hé Fùtúnà Qúndǎo
Western Sahara西撒哈拉Xīsāhālā
Yemen也门Yěmén
Zambia赞比亚Zànbǐyà
Zimbabwe津巴布韦Jīnbābùwéi

Téléchargez ci-dessus tableau au format PDF ou le voir dans Google Sheets.

Qu'est-ce qu'il y a dans un nom?

Les versions chinoises de certains noms de pays et de territoires ont des significations intéressantes. Par exemple, le mot chinois pour les États-Unis, 美国 (Měiguó), se traduit littéralement par « beau pays ». Cela dit, 美国 (Měiguó) a très probablement été sélectionné pour les États-Unis parce que le « Měi » de Měiguó se rapproche à peu près du son « Amérique ».

D'autres noms de pays, comme 肯尼亚 (kěn ní yà, signifiant Kenya) et 爱尔兰 (ài ěr lán, signifiant Irlande), sont également des translittérations de leurs sons anglais.

D'autre part, l' nom pour le Japon, 日本 (Rìběn), se traduit directement par « racine du soleil », prétendument parce que le Japon se trouve à l'est de la Chine, d'où le soleil semble se lever chaque matin.

Jamais demandé quoi La version chinoise de la carte du monde ressemble à? Consultez notre article sur le sujet pour le savoir.

Continuez à apprendre avec CLI

Maintenant que vous avez appris à dire quelques autres noms de pays en chinois, nous vous invitons à aller plus loin et à vous inscrire à un face-à-face cours de chinois en ligne avec CLI ! Nous vous invitons également à étudier dans notre école de langue chinoise à belle Guilin.加油!

Leçon d'essai gratuite de 30 minutes

Leçon d'essai gratuite de 30 minutes

Continuer l'exploration

Apprendre le chinois en Chine et rejoignez la communauté CLI !
Basé dans la ville pittoresque de Guilin, en Chine, CLI est l'un des principaux centres d'études de la langue et de la culture chinoises.